• Om Plockhugget

  Lönsamheten i svenskt skogsbruk sjunker, producenter har svårt att hitta miljömässigt bra svenskt material för sina träprodukter, de kvarvarande svenska naturskogarna fortsätter att avverkas och mångfalden minskar. Det vill vi ändra på med Plockhugget – företaget som erbjuder tjänster inom naturnära skogsbruk.

   

  Målen för Plockhugget AB är bättre ekonomi för enskilda skogsägare, bra sortiment och kvalitet samt spårbarhet för köpare och ett uthålligt och hållbart svenskt skogsbruk med vackra och mångfaldsrika skogar för oss alla.

   

  I kalhyggesfria skogar behålls hela tiden ett fungerande ekosystem, med en mångfald av träd både vad gäller arter, ålder och storlek. Skogsägaren avverkar träd utifrån efterfrågan och de enskilda trädens storlek och mognad. Det ger en varierad och mer naturlig skog med bibehållna sociala och ekologiska värden. Kvalitén på virket blir generellt högre vilket ger bättre förutsättningar för förädling av materialet.

  Det saknas fungerande miljömärkning

   

  Idag har många skogsägare som tillämpar plockhuggning tyvärr svårt att få betalt för mervärdet på sitt virke. Samtidigt saknas välfungerande miljömärkning för trä i Sverige (FSC och PEFC är undermåliga – googla gärna på kritik mot ”...”). Producenter som arbetar med trä och vill ha en miljövänlig produktion eller bidra till ett etiskt och uthålligt skogsbruk i Sverige har idag alltså små möjligheter att hitta svenskt, hållbart framställt virke.

   

  Det vill vi göra något åt!

  Det finns en efterfrågan

   

  Eftersom vi vet att det finns en efterfrågan på miljövänligt, svenskt virke vill vi hjälpa säljare och köpare att hitta varandra. Vi erbjuder också kurser och föredrag om naturnära skogsbruk (som alltså är kalhyggesfritt), samt tjänster som förvaltning, rådgivning och skogsbruksplaner. Plockhugget vill vara en bärkraftig och välrenommerad förmedlings- och konsulttjänst i branschen för träprodukter, med det ständigt närvarande målet att också förändra svenskt skogsbruk i mer etiskt, socialt och miljömässigt hållbar riktning.

 • Kontakta oss

  Du når oss säkrast via mejl!

  Skicka dina förfrågningar till:

  plockhugget@gmail.com

  Annevi Sjöberg 073-362 25 09

  Martin Jentzen 0734172290

  www.facebook.com/plockhugget