• Om naturnära skogsbruk

  Ett skogsbruk för mångfald och god ekonomi

  Att bruka sin skog naturnära innebär att man inte markbereder, röjer minimalt och endast plockhugger eller hugger små luckor. Här får skogarna utvecklas och åldras naturligt. Uttag sker huvudsakligen av beståndens större träd vilket ger hög andel sågbart timmer. Näringsläckage och kolavgång minimeras och miljövärden bevaras och höjs. Mångfald och biodiversitet inte bara ryms inom systemet, de är förutsättningar!

  När träden själva får bestämma

   

  När träden själva får avgöra var de vill växa hamnar rätt träd på rätt plats och de mest vitala individerna hjälper varandra att ta för sig av ljus och näring genom olika former av samarbeten. Här frodas många av skogens värden och många som brukat sin skog på sådant vis vittnar om att deras skogar undkommer både omfattande stormskador och storskaliga angrepp av insekter. En sådan skog sjuder av liv och processer som i slutändan gynnar brukaren på en mängd olika plan, inte minst det ekonomiska.

   

  Skogen behåller dessutom sina rekreationsvärden, vilket förbättrar förutsättningarna för såväl medborgare som turistnäring att nyttja miljöerna. Mångfald, god ekonomi och vacker natur uppnås parallellt, på samma mark.

  Det är lätt att ställa om

   

  Skötselmodellen är utarbetad i Tyskland och används där över hela landet. Även i Danmark är det naturnära skogsbruket vanligt och i de danska statsskogarna används det uteslutande. Av oss som startat Plockhugget och äger skog har valet fallit på denna skötselfilosofi.

   

  Att gå från konventionellt brukande till naturnära är lätt. Man utgår från den skog som växer på markerna men byter brukssätt och strategi för kommande åtgärder. Det kommer på sikt att förändra även en granplantage till en variationsrik och både ekonomiskt, socialt och ekologiskt mer uthållig skog.

 • Skogspraktikan naturnära skogsbruk

  Vad är plockhuggning?

  I boken "Skogspraktikan" av Martin Jentzen, Erik Kullgren & Eva-Lotta Hultén får du en handfast genomgång av fördelarna med plockhuggning och naturnära skogsbruk. Andra upplagan ute nu!