• Våra kurser i naturnära skogsbruk

  Vad innebär det, hur går man praktiskt tillväga och

  hur påverkar metoden miljön och plånboken?

   

  Vi erbjuder följande föredrag, vandringar och kurser för företag, organisationer och föreningar.

  Aktuell kurs

  Naturnära skogsbruk, 2-3 februari 2019

  Allt fler skogsägare och virkesköpare efterfrågar hyggesfria skogsbruksmetoder och en av de metoder som är intressant är skogsbruksmodellen naturnära skogsbruk. Men vad innebär metoden, hur påverkar den miljön och plånboken och hur går man rent praktiskt tillväga som skogsägare? Det får du svar på om du går denna tvådagarskurs.

  Föredrag 1,5 tim

  Vi går igenom grunderna i naturnära skogsbruk. Föredraget innefattar bland annat genomgång av ekologisk grundsyn, ekonomi och skötselstrategier.

  Inspirationsvandring

  Med skogen som klassrum berättar vi om grunderna i naturnära skogsbruk med en genomgång av bland annat ekologisk grundsyn, ekonomi och skötselstrategier.

  Halvdagskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Forskning, lagstiftning och praktik.

  Heldagskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Skogsbrukets historia.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Forskning, lagstiftning och praktik.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog, med tid för

  deltagarnas egna frågor.

 • 2-3-dagarskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Störningsregimer. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden - ekonomiska, ekologiska och sociala.

   

  Lagstiftning och reglering kring skogsbruket

  Skogsvårdslagen, olika former av naturvårdsavtal,

  rätten att bruka sin skog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket, Sveriges skogsbruksekonomi, virkesmarknadens aktörer och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Plantering, röjning, dikning – behövs det?

  Olika skötselstrategier och avverkningsmetoder. Människans miljöpåverkan på skog och skogens betydelse för att motverka klimatförändringar.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Målsättningar, biotopkartering, skötselplan, avverkningsplanering. Identifiering av kulturspår i skog, hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån natur- och kulturvärde respektive virkesproduktion.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog och i trakthyggesbrukad skog (gallrings- eller avverkningsmogen). Beroende på kursort och möjligheter erbjuder denna kurs också ett fältbesök i naturnära brukad skog.

  Enveckaskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Störningsregimer. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden - ekonomiska, ekologiska och sociala.

   

  Lagstiftning och reglering kring skogsbruket

  Skogsvårdslagen, olika former av naturvårdsavtal,

  rätten att bruka sin skog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Sveriges skogsbruksekonomi, virkesmarknadens aktörer och vilka faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Plantering, röjning, dikning – behövs det?

  Olika skötselstrategier och avverkningsmetoder. Människans miljöpåverkan på skog och skogens betydelse för att motverka klimatförändringar.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Målsättningar, biotopkartering, skötselplan, avverkningsplanering. Identifiering av kulturspår i skog och hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån natur- och kulturvärde respektive virkesproduktion.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog och trakthyggesbrukad skog (gallrings- eller avverkningsmogen). Beroende på kursort och möjligheter erbjuder denna kurs också ett fältbesök i naturnära brukad skog.

   

  Studiebesök hos skogsentreprenör

   

  Praktiska övningar i avverkningsplanering

  Kontakta oss på plockhugget@gmail.com eller telefon 073-3622509 för priser, bokningar och för förslag på kortare föreläsningar eller specialupplägg av kurser!

  Utbildare

  Martin Jentzen

  Martin är skogsingenjör och erbjuder genom Plockhugget utöver urtbildningar också rådgivning, skogsbruksplaner och stämplingar med utgångspunkt från naturnära skogsbruk. Han är utbildad i naturnära skogsbruk för Knut Sturm, förvaltare för Lübecks statskog och verksamhetsledare på Naturwald akademie i Lübeck. Innan Martin började med naturnära skogsbruk jobbade han som virkesinköpare, avverkningsledare och fältinventerare. Han har även kört skotare samt suttit i FSC:s standardkommitté.

  Martin är en van föredragshållare som tidigare undervisat på kurser i samarbete med bland andra Da Capo Mariestad (filial till Göteborgs och Karlstads universitet), Klarälvdalens folkhögskola, Sommenbygdens folkhögskola, Yrkeshögskolan i Trollhättan (Folkuniversitetet) och Naturskyddsföreningen.

  Kursansvarig och utbildare

  Annevi Sjöberg

  Annevi är utbildad miljöingenjör och har flera års erfarenhet av att anordna kurser inom bland annat permakultur och skogsträdgårdsodling i Stjärnsund, Södra Dalarna

   

   

 • Naturnära skogsbruk

  2-3 februari 2019

  Kursen är fullbokad men skicka gärna en anmälan ändå så vet vi om det finns underlag för ytterligare en kurs i Dalarna och/eller på annan ort i Sverige.

   

  Allt fler skogsägare och virkesköpare efterfrågar hyggesfria skogsbruksmetoder och en av de metoder som är intressant är skogsbruksmodellen naturnära skogsbruk. Men vad innebär metoden, hur påverkar den miljön och plånboken och hur går man rent praktiskt tillväga som skogsägare? Det får du svar på om du går denna tvådagarskurs. 

   

  Under kursens gång går vi igenom grunderna för naturnära skogsbruk (Lübeckmodellen), som är en ekosystembaserad och hyggesfri skogsbruksform där man arbetar med plockhuggning och naturlig föryngring. Modellen är väldokumenterad och ger en löpande, avkastning samtidigt som skogens höga naturvärden värnas där de finns och byggs upp där de saknas. När man börjar med naturnära skogsbruk handlar det om att lägga upp en handlingsplan baserad på dina mål som skogsägare och platsens naturliga förutsättningar så att varje gallring/avverkning man gör leder skogen mot en mer naturlik struktur och sammansättning. Beroende på skogsägarens- och skogens naturliga förutsättningar kan hyggesfritt skogsbruk därför göras på många olika sätt. Några av de frågor och aspekter vi kommer att titta på under kursdagen är följande:

  • Vad är skog? Naturliga vegetationstyper och succession. Urskog – naturskog – plantageskog. Störningsregimer. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden – ekonomiska, ekologiska och sociala.
  • Lagstiftning och reglering kring skogsbruket – Skogsvårdslagen, rätten att bruka sin skog.
  • Vad kostar det att få ett träd att växa upp? – Om ekonomi i skogsbruket, Sveriges skogsbruksekonomi, virkesmarknadens aktörer och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.
  • Plantering, röjning, dikning – behövs det? – Olika skötselstrategier och avverkningsmetoder. Människans miljöpåverkan på skog och skogens betydelse för att motverka klimatförändringar.
  • Hur fungerar naturnära skogsbruk?  – Målsättningar, biotopkartering, skötselplan, avverkningsplanering. Identifiering av kulturspår i skog, hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån natur- och kulturvärde respektive virkesproduktion.
  • Fältbesök – Delar av kursen hålls i orörd skog och i trakthyggesbrukad skog (gallrings- eller avverkningsmogen).

  Efter genomförd kurs kommer du som skogsägare kunna börja staka ut en ny hyggesfri riktning för skogsbruket på din mark. Du kommer att lära dig vad du ska tänka på samt hur du väljer träd vid avverkning. Kursen är även intressant för dig som inte är skogsägare men är nyfiken på vad naturnära skogsbruk är och innebär.

   

  Brita Asplund som är skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Gävleborgs distrikt kommer att inleda kursen med ett kort anförande om följande:

  • Skogsstyrelsen och myndighetens arbete med hyggesfritt
  • Bakgrunden till att det finns ett samhällsmål kopplat till ökad variation i skogsbruket
  • Hyggesfritt ur den enskilde markägarens perspektiv

  Datum och tider: Kurstiderna är 10-17 lördagen den 2 februari och 9-15 söndagen den 3 februari. Teori inomhus varvas med praktik utomhus.

   

  Kursledare: Martin Jentzen. Skogsingenjör och expert på naturnära skogsbruk.

   

  Arrangör: Företaget Plockhugget erbjuder utbildning och rådgivning inom lubeckmetoden/naturnära skogsbruk. Vår målsättning är även att hjälpa skogsägare som tillämpar naturnära skogsbruk och andra hyggesfria metoder och virkesköpare som är ute efter virke av bra kvalitet och ett gott miljösamvete, att finna varandra. Vi jobbar även på andra sätt med informationsspridning om naturnära skogsbruk samt arrangerar seminarier på temat.

   

  Var? Kursen börjar kl. 9.00 på Stjärnsunds Herrgård, Annalisa Forsbergers väg 9, Stjärnsund

  Kostnad: 595 kr per person. I kursavgiften ingår fika och lunch båda dagarna samt middag på lördagen. Frukost ingår inte.

  Boende: Om du vill övernatta i Stjärnsund kan du boka det på Fridhem kursgård och vandrarhem (frid.nu) eller privat boende via airbnb.

  Hitta hit: Vill man åka kommunalt till Stjärnsund är närmsta tågstation Hedemora och sedan får man ta buss till Stjärnsund, se dalatrafik.se. Det går dock tyvärr inga bussar till och ifrån Stjärnsund på lördagar och söndagar. I god tid innan kursen börjar kommer vi dock att skicka ut en deltagarlista så att ni har möjlighet att samordna samåkning.

  Kom ihåg: Välj klädsel efter väder!

  Frågor: Om det praktiska – Annevi Sjöberg, 0733622509. annevi.lakemountain@gmail.com. Om kursinnehåll – Martin Jentzen, 073-417 22 90

  Anmälan: Fyll i anmälan nedan så skickar vi en faktura till din mail med kurskostnad på 595 kr. Max 30 personer. Först till kvarn.

   

  Kursen anordnas i samarbete med Naturskyddsföreningen Dalarna och Biosfärområde Nedre Dalälven

  Bilden: Skog i Gräsmyrbäcken, Jämtland, skött enligt naturnära metod

  Kursen anordnas i samarbete med: