• Exkursionsdag i Göteborgs kommuns hyggesfria skogar

  9 oktober anordnar Plockhugget en utbildningsdag med exkursion i Göteborgs kommuns hyggesfria skogar. Vi berättar om den hyggesfria skogens ekologi och du får svar på hur man väljer träd för avverkning, planerar stickvägar och tar hänsyn till friluftsliv och mångfald. Xavier de Maupeou, enhetschef på Göteborgs kommun och

  Torsten Andersen, skogsansvarig, finns på plats och kan svara på frågor om varför Göteborgs kommun valt att bruka sina skogar hyggesfritt, hur avverkningarna genomförs i praktiken och hur det påverkar ekonomi, ekologi och rekreation.

   

   

  Kursledare: Martin Jentzen, expert på naturnära skogsbruk

  Tid: kl 10-17, 9 oktober 2019

  Plats: Kronhusbodarna, centralt i Göteborg (varifrån vi åker med gemensam buss ut till skogen).

  Pris: 1050 kr plus moms (inkl lunch och kaffe)

  Våra kurser

  Vad innebär naturnära skogsbruk, hur går man praktiskt tillväga för att ställa om till hyggesfritt och hur påverkar metoden miljön och plånboken?

  Vi erbjuder följande föredrag, vandringar och kurser för företag, organisationer och föreningar.

  Föredrag 1,5 tim

  Vi går igenom grunderna i naturnära skogsbruk. Föredraget innefattar bland annat genomgång av ekologisk grundsyn, ekonomi och skötselstrategier.

  Inspirationsvandring

  Med skogen som klassrum berättar vi om grunderna i naturnära skogsbruk med en genomgång av bland annat ekologisk grundsyn, ekonomi och skötselstrategier.

  Halvdagskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Forskning, lagstiftning och praktik.

  Heldagskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Skogsbrukets historia.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Forskning, lagstiftning och praktik.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog, med tid för

  deltagarnas egna frågor.

 • 2-3-dagarskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Störningsregimer. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden - ekonomiska, ekologiska och sociala.

   

  Lagstiftning och reglering kring skogsbruket

  Skogsvårdslagen, olika former av naturvårdsavtal,

  rätten att bruka sin skog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket, Sveriges skogsbruksekonomi, virkesmarknadens aktörer och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Plantering, röjning, dikning – behövs det?

  Olika skötselstrategier och avverkningsmetoder. Människans miljöpåverkan på skog och skogens betydelse för att motverka klimatförändringar.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Målsättningar, biotopkartering, skötselplan, avverkningsplanering. Identifiering av kulturspår i skog, hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån natur- och kulturvärde respektive virkesproduktion.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog och i trakthyggesbrukad skog (gallrings- eller avverkningsmogen). Beroende på kursort och möjligheter erbjuder denna kurs också ett fältbesök i naturnära brukad skog.

  Enveckaskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Störningsregimer. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden - ekonomiska, ekologiska och sociala.

   

  Lagstiftning och reglering kring skogsbruket

  Skogsvårdslagen, olika former av naturvårdsavtal,

  rätten att bruka sin skog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Sveriges skogsbruksekonomi, virkesmarknadens aktörer och vilka faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Plantering, röjning, dikning – behövs det?

  Olika skötselstrategier och avverkningsmetoder. Människans miljöpåverkan på skog och skogens betydelse för att motverka klimatförändringar.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Målsättningar, biotopkartering, skötselplan, avverkningsplanering. Identifiering av kulturspår i skog och hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån natur- och kulturvärde respektive virkesproduktion.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog och trakthyggesbrukad skog (gallrings- eller avverkningsmogen). Beroende på kursort och möjligheter erbjuder denna kurs också ett fältbesök i naturnära brukad skog.

   

  Studiebesök hos skogsentreprenör

   

  Praktiska övningar i avverkningsplanering

  Kontakta oss på info@plockhugget.se eller telefon 073-3622509 för priser, bokningar och för förslag på kortare föreläsningar eller specialupplägg av kurser!

  Utbildare

  Martin Jentzen

  Martin är skogsingenjör och erbjuder genom Plockhugget utöver urtbildningar också rådgivning, skogsbruksplaner och stämplingar med utgångspunkt från naturnära skogsbruk. Han är utbildad i naturnära skogsbruk för Knut Sturm, förvaltare för Lübecks statskog och verksamhetsledare på Naturwald akademie i Lübeck. Innan Martin började med naturnära skogsbruk jobbade han som virkesinköpare, avverkningsledare och fältinventerare. Han har även kört skotare samt suttit i FSC:s standardkommitté.

  Martin är en van föredragshållare och utbildare som tidigare undervisat på kurser hos bland andra Da Capo Mariestad (filial till Göteborgs och Karlstads universitet), Klarälvdalens folkhögskola, Sommenbygdens folkhögskola, Yrkeshögskolan i Trollhättan (Folkuniversitetet) och Naturskyddsföreningen.

  Kursansvarig och utbildare

  Annevi Sjöberg

  Annevi är utbildad miljöingenjör och har flera års erfarenhet av att anordna kurser inom bland annat permakultur och skogsträdgårdsodling i Stjärnsund, Södra Dalarna.