•  

  Aktuell kurs:

  Från idé till verklighet

  Kalhyggesfritt skogsbruk för kommuner och andra politiskt styrda organisationer

  2-3 maj 2019 i Göteborg

  Hur ställer man om till hyggesfritt skogsbruk? På vilket sätt kan det stärka friluftsliv och turism? Hur gynnas den biologiska mångfalden och hur klarar skogen klimatförändringarna? Hur kan en cirkulär ekonomi inom skogsbruk och virkeshandel gynna medborgarna?

   

  Det är några av de frågor som besvaras under dessa två dagar. Kursen

  innefattar även exkursion i Göteborgs kommuns produktionsskogar där deltagarna får

  se resultatet av, och lyssna till argument för genomförda skogsbruksåtgärder.

  Våra kurser

  Vad innebär naturnära skogsbruk, hur går man praktiskt tillväga för att ställa om till kalhyggesfritt och hur påverkar metoden miljön och plånboken?

  Vi erbjuder följande föredrag, vandringar och kurser för företag, organisationer och föreningar.

  Föredrag 1,5 tim

  Vi går igenom grunderna i naturnära skogsbruk. Föredraget innefattar bland annat genomgång av ekologisk grundsyn, ekonomi och skötselstrategier.

  Inspirationsvandring

  Med skogen som klassrum berättar vi om grunderna i naturnära skogsbruk med en genomgång av bland annat ekologisk grundsyn, ekonomi och skötselstrategier.

  Halvdagskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Forskning, lagstiftning och praktik.

  Heldagskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Skogsbrukets historia.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Forskning, lagstiftning och praktik.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog, med tid för

  deltagarnas egna frågor.

 • 2-3-dagarskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Störningsregimer. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden - ekonomiska, ekologiska och sociala.

   

  Lagstiftning och reglering kring skogsbruket

  Skogsvårdslagen, olika former av naturvårdsavtal,

  rätten att bruka sin skog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Om ekonomi i skogsbruket, Sveriges skogsbruksekonomi, virkesmarknadens aktörer och faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Plantering, röjning, dikning – behövs det?

  Olika skötselstrategier och avverkningsmetoder. Människans miljöpåverkan på skog och skogens betydelse för att motverka klimatförändringar.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Målsättningar, biotopkartering, skötselplan, avverkningsplanering. Identifiering av kulturspår i skog, hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån natur- och kulturvärde respektive virkesproduktion.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog och i trakthyggesbrukad skog (gallrings- eller avverkningsmogen). Beroende på kursort och möjligheter erbjuder denna kurs också ett fältbesök i naturnära brukad skog.

  Enveckaskurs

  Vad är skog?

  Naturliga vegetationstyper och succession.

  Urskog – naturskog – plantageskog. Störningsregimer. Skogsbrukets historia. Skogens olika värden - ekonomiska, ekologiska och sociala.

   

  Lagstiftning och reglering kring skogsbruket

  Skogsvårdslagen, olika former av naturvårdsavtal,

  rätten att bruka sin skog.

   

  Vad kostar det att få ett träd att växa upp?

  Sveriges skogsbruksekonomi, virkesmarknadens aktörer och vilka faktorer som påverkar skogsbrukarens ekonomi.

   

  Plantering, röjning, dikning – behövs det?

  Olika skötselstrategier och avverkningsmetoder. Människans miljöpåverkan på skog och skogens betydelse för att motverka klimatförändringar.

   

  Hur fungerar naturnära skogsbruk?

  Målsättningar, biotopkartering, skötselplan, avverkningsplanering. Identifiering av kulturspår i skog och hänsyn till fornlämningar i skogsbruket. Bedöma olika skogsytors kvaliteter utifrån natur- och kulturvärde respektive virkesproduktion.

   

  Fältbesök

  Delar av kursen hålls i orörd skog och trakthyggesbrukad skog (gallrings- eller avverkningsmogen). Beroende på kursort och möjligheter erbjuder denna kurs också ett fältbesök i naturnära brukad skog.

   

  Studiebesök hos skogsentreprenör

   

  Praktiska övningar i avverkningsplanering

  Kontakta oss på plockhugget@gmail.com eller telefon 073-3622509 för priser, bokningar och för förslag på kortare föreläsningar eller specialupplägg av kurser!

  Utbildare

  Martin Jentzen

  Martin är skogsingenjör och erbjuder genom Plockhugget utöver urtbildningar också rådgivning, skogsbruksplaner och stämplingar med utgångspunkt från naturnära skogsbruk. Han är utbildad i naturnära skogsbruk för Knut Sturm, förvaltare för Lübecks statskog och verksamhetsledare på Naturwald akademie i Lübeck. Innan Martin började med naturnära skogsbruk jobbade han som virkesinköpare, avverkningsledare och fältinventerare. Han har även kört skotare samt suttit i FSC:s standardkommitté.

  Martin är en van föredragshållare som tidigare undervisat på kurser i samarbete med bland andra Da Capo Mariestad (filial till Göteborgs och Karlstads universitet), Klarälvdalens folkhögskola, Sommenbygdens folkhögskola, Yrkeshögskolan i Trollhättan (Folkuniversitetet) och Naturskyddsföreningen.

  Kursansvarig och utbildare

  Annevi Sjöberg

  Annevi är utbildad miljöingenjör och har flera års erfarenhet av att anordna kurser inom bland annat permakultur och skogsträdgårdsodling i Stjärnsund, Södra Dalarna

   

   

 • Kalhyggesfritt skogsbruk

  - från idé till verklighet för kommuner och andra politiskt styrda organisationer

  2-3 maj 2019 i Göteborg

  Hur ställer man om till hyggesfritt skogsbruk? På vilket sätt kan det stärka friluftsliv och turism? Hur gynnas den biologiska mångfalden och hur klarar skogen klimatförändringarna? Hur ser ekonomin ut? Hur kan en cirkulär ekonomi inom skogsbruk och virkeshandel se ut?

   

  Det är några av de frågor som besvaras under dessa två dagar. Kursen innefattar även besök i Göteborg kommuns produktionsskogar där du får se resultatet av och lyssna till argument för genomförda skogsbruksåtgärder. Kursen vänder sig i första hand till skogsansvariga på kommuner men andra organisationer är också välkomna.

   

  Datum och tider: Torsdag 2 maj kl 09.30 till fredag 3 maj kl 15.15

  Program:

  2 maj

  09.30-10.00 Incheckning, frukostmacka

  10.00-10.15 Presentation av Plockhugget (Eva-Lotta Hultén)

  10.15-11.50 Kalhyggesfritt skogsbruk enligt Lübeckmodellen (Martin Jenzen)

  12-00-13.00 Stadsnära skogsbruk och värdet av grönstruktur (Tobias Noborn)

  13.00-14.00 Lunch

  14.00-18.00 Hyggesfritt i praktiken: fältbesök i Göteborgs skogar (Xavier de Maupeou och Ulf Kamne) Transport med buss. Vi bjuder på kaffe/te och frukt i bussen.

  18.00-19.30 Gemensam tvårätters middag

   

  3 maj

  08.15-09.00 Naturturism (Johan Engström)

  90.00-10.00 Cirkulär ekonomi inom skogsbruk och virkeshandel (Marcus Wendin)

  10-10.30 Fika

  10.30-12.30 Konsten att hugga hyggesfritt med hänsyn till helheten (Clas Murmester)

  12.30-13.30 Lunch

  13.30- 14.30 Skoglig ekonomi och potentialen med mångbruk (Martin Jenzen)

  14.30-14.45 Fika

  14.45-15.15 Sammanfattning, frågor och avslutning

   

  Föreläsare: 

  Martin Jentzen, Skogsingenjör och konsult inom naturnära skogsbruk (Lübeckmodellen) samt en av grundarna till Plockhugget AB. Han kommer öppna dörrarna till det naturnära skogsbrukets värld, en ekosystembaserad och hyggesfri skogsbruksform där man arbetar med plockhuggning och naturlig föryngring. Martin handleder Göteborg kommun och ett flertal andra skogsägare i tillämpning av skogsbruksmetoden.

   

  Tobias Noborn är planarkitekt på arkitektbyrån Radar. Han kommer prata om hur grönstrukturen i och kring våra tätorter är avgörande för vårt välbefinnande. Till och med försäljningspriser på bostäder ökar med god tillgång.

   

  Xavier de Maupeou är enhetschef på mark- och skogsförvaltningen i Göteborg Stad. Han guidar oss i några av Göteborgs skogar och visar hur kommunen tillämpar olika former av hyggesfritt i olika bestånd. Ungefär 600 hektar av Göteborg stads skogsinnehav är skyddat och resten (5000 hektar) sköts sedan fyra år tillbaka uteslutande med hyggesfria metoder.

   

  Ulf Kamne är tidigare kommunalråd i Göteborg med ansvar för mark- och bostadsfrågor samt miljö och klimat. Han har också varit ordförande i Byggnadsnämnden och i Fastighetsnämnden. Ulf kommer berätta om sin medverkan i tillkomsten av Göteborgs stads skogspolicy.
   

  Johan Engström är ansvarig för naturturism på Turistrådet Västsverige. Han berättar om de senaste trenderna inom naturturism och om hur vi behöver hitta attraktiva lösningar och samverkansformer med skogsnäringen om naturturismen skall fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt.

   

  Marcus Wendin, Grundare av företaget Miljögiraff berättarom potentialen och fördelarna med cirkulär ekonomi inom skogsbruk och lokal virkeshandel samt ger exempel på lokal/cirkulär användning av skogsråvara.

   

  Clas Murmester är jägmästare och markförvaltare på Falu kommun med mångårig erfarenhet av att sköta kommunens skogarmed hyggesfria metoder. Han berättar om processen med hyggesfritt från tanke och strategi till utförande, entreprenör och medborgare. Vad är det som görs, hur kommuniceras det och vad kostar det?

   

  Eva-Lotta Hultén är kursledare och moderator och en av grundarna av Plockhugget.

   

  Var? Hotell Eggers, beläget vid Drottningtorget alldeles intill Centralstationen i Göteborg

  Kostnad: Pris: 4500 kr/person + moms. Inklusive lunch och två fika båda dagarna samt middag på torsdagen. Möjlighet att boka kursen utan middag till reducerat pris. Kontakta oss i sånt fall. Boende ingår ej.

  Boende: Boende bokar kursdeltagaren själv på Eggers hotell eller valfritt.

  Kom ihåg: Välj klädsel efter väder på torsdagen, då vi ska ut på exkursion!

  Frågor: Eva-Lotta Hultén, plockhugget@gmail.com, 0703-86 70 34

  Anmälan: Senast 11 april, via denna länk.

   

  Kursen anordnas i samarbete med Göteborgs Stad

  Bilden: Vandringsled i Bräcke kommun, Jämtland