• Det här är vi!

  Markus Steen

  vd

  För några år sedan gick jag mina hundpromenader i en skog nära vårt hus. Där fanns inga stigar så vi skapade våra egna. Som gammal skogsbruksplanläggare visste jag att det inte fanns så höga naturvärden där men det var en varierad miljö med stora träd och vackra gläntor där nya småplantor kom upp. En dag blev i stort sett allt till ett stort hygge. Jag har själv som jägmästare jobbat med sådant skogsbruk och hade sett slutavverkning som ett nödvändigt ont men nu var det skogen alldeles nära som försvann. Jag började läsa på och lära mig mer om alternativa skogsbruksmetoder och idén att skapa en marknad för virke från skogar som både människan och naturen trivs i växte fram. Som vd för Plockhugget vill jag visa att hyggesfritt skogsbruk är gångbart och kan konkurrera i sin egen rätt - att marknaden både vill sälja timmer till oss och köpa den sågade varan. Jag vill att Plockhugget ska bidra till ett artrikare, härligare Sverige.

   

  Markus finns på vårt kontor i Växjö

  markus@plockhugget.se 

  0702-86 36 89

  Sofia Asplund

  ansvarig för miljö och FÖRSÄLJNING av sågad trävara

  Jag har alltid älskat att vara i skogen och sedan 20 år ägnar jag mig åt terränglöpning. När jag flyttade ut på landsbygden fick jag plötsligt se ett annat sorts skogsbruk än i de stadsnära skogar jag rört mig tidigare. Fantastiska skogar var plötsligt bara borta. Jag började sätta mig in i skogspolitik ur ett skogsekologiskt perspektiv och skrev mitt examensarbete på miljövetarutbildningen om skogsägares kunskap om miljöhänsyn. Det var intressant att se att de som kände till andra skogsbruksformer än trakthyggesbruket också hade bättre kunskap om miljöhänsyn.

  Jag har varit med och startat Nybrukarna andelsjordbruk och jobbat med hållbarhetsfrågor på kommunen. Nu arbetar jag på Plockhugget för att det inte finns något annat alternativ än att göra saker på ett sätt som är uthålligt för ekosystemen. Jag vill öka kunskapen hos skogsägare om hållbart skogsbruk och göra det ekonomiskt rationellt genom att få efterfrågan på sådant virke att öka. Det är också av egoistiska skäl: jag vill ha vackra skogar kvar!

   

  Sofia finns på vårt kontor i Växjö

  sofia@plockhugget.se 

  0739-22 38 63

  Eva-Lotta Hultén

  kommunikations- och kursansvarig

  När jag var barn var jag mycket i skogen med mina kompisar. Vi gick på upptäcktsfärder, cyklade, paddlade och badade i en liten skogstjärn. En dag var alla träden ner mot tjärnen borta och två djupa hjulspår ersatte den tidigare stigen med sina polerade rötter. Jag saknar den där skogen än.
  Som journalist har jag skrivit om skogen i många år och skildrat hur det står till med mångfalden och skogsbruket. Till sist kände jag att jag ville vara med och göra något konkret för att förändra sakernas tillstånd så jag blev företagare. Med Plockhugget kan vi sprida ett mer hållbart brukande av skogen, och bidra till att den också kan vara en plats för rekreation, turism och skönhetsupplevelser.

   

  Eva-Lotta finns på Västkusten

  eva-lotta@plockhugget.se

  0703-86 70 34

  Annevi Sjöberg

  ansvarig för virkesflöde

  Jag är miljövetare med inriktning på ekodesign. Under ett par år arbetade jag med en websida som skapades för att underlätta integration av ekologiskt systemtänkande och hållbarhetsfrågor i utvecklingen av produkter och tjänster. Där började jag fundera kring hur ekologiskt hållbart och förnyelsebart trämaterial egentligen är på lång sikt om kalhyggesmetoder används. Mitt intresse för, och kunskap om hur ekosystem fungerar växte och sedan ett par år äger jag tillsammans med några andra skog i Södra Dalarna. Vi bjöd in experter på hyggesfria former att hålla kurs i vår skog för att öka både våra och andras kunskaper om alternativ. Den naturnära skogbruksmetoden passade våra mål och drömmar bäst så den tillämpar vi nu förutom i ett bestånd som vi valt att skydda som naturvårdsområde via Skogsstyrelsen. Min ambition med Plockhugget är att göra det lätt för köpare av trämaterial att välja virke från skogar som tillämpar hyggesfria metoder. Samtidigt vill jag att skogsägare ska få ett bra pris för virkesuttag som bevarar ett varierat skogligt ekosystem.

   

  Annevi är verksam i Dalarna

  annevi@plockhugget.se

  0733-62 25 09

   

  Erik Kullgren

  processutvecklare

  Vi gjorde en avverkning på vår mark i Jämtland där avrinningen från en skogstjärn rann under bulliga mossiga stenar. Nu rann vattnet i hjulspåren istället och åtta hektar såg ut som efter ett skyttegravskrig. Det var en chock att se och jag tänkte att det måste gå att göra det här smartare. Jag älskar skog och det gör ont i själen när enda alternativet är kalhuggning. Det är ju inte ens särskilt lönsamt! Som skogsägare har jag personligen fått inse att vår relation till skogsbolagen måste förändras. Vi behöver få rätt betalt för våra mest värdefulla stockar.
  Med Plockhugget vill jag förändra den svenska virkesmarknaden. Virke ska få möta rätt köpare. Jag hoppas Plockhugget ska bli startpunkten för en livaktig och hållbar skogsbrukskultur i Sverige.
   

  Erik är verksam på Västkusten

  erik@plockhugget.se

  0706-05 77 76

   

  Martin Jenzten

  rådgivning, avverkningsplanering

  Jag växte upp i en jord- och skogsbrukande familj och intresset för naturen och för ekologi har alltid funnits hos mig. Jag har egentligen aldrig varit övertygad om kalhyggesbrukets förträfflighet vare sig vad det gäller ekologi och ekonomi. Detta tvivel minskade heller inte under min utbildning till skogsingenjör. Efter att ha arbetat som tjänsteman på skogsstyrelsen och som virkesinköpare för ett bolag kände jag att det fick räcka och övergick helhjärtat till att arbeta med och för ett mer naturnära skogsbruk. För mig är det självklart att man inte kan bruka skogen utan att ta hänsyn till dess ekologi: det blir ingen hållbar business i längden. Plockhugget är ett verktyg för min mission att ändra på hur svenskt skogsbruk fungerar. Skogsägare och industri måste bli mer jämbördiga affärspartners och avverkningarna anpassas efter ekosystemens gränser.

   

  Martin är verksam på Västkusten

  info@plockhugget.se