• plockhugget hyggesfritt naturnära skogsbruk

  Ett skogsbruk för ökad mångfald och god ekonomi

  Plockhugget hjälper dig att köpa eller sälja kalhyggesfritt virke. Vi anordnar även kurser och

  tillhandahåller tjänster som rådgivning, avverkningsplanering och förvaltning inom naturnära skogsbruk.

   

  Välkommen på vår utbildningsdag i Göteborg, 9 oktober!

 • I media

  Intresset för plockhuggning ökar!

  Är plockhuggning ekonomiskt fördelaktigt?

  Vår egen Martin Jentzen intervjuas i Naturmorgon, tillsammans med andra utövare och experter.

  Om wood wide web

  Olika sorters mykorrhiza binder olika mycket kol. Den sort vi har i boreala skogar binder mer än i tropikerna.

  I spåren av förra sommarens skogsbränder och höstens stormar skrev vi på Plockhugget en debattartikel om starkare statliga direktiv för mer hyggesfritt skogsbruk.